تهیه و فروش همچنین عرضه عمده ست های خونی

 

مانند ست تزریق خون

 

ست دیالیز

 

ست پانسمان